ELLIS against Covid-19

The JEDI Grand Challenge

ellis 22 April 2020 - 22 April 2020
22 April 2020 • 14:30 - 14:35

(JEDI)

Video:

Speaker(s):

Thumb ticker andre loesekrug pietri
(Joint European Disruptive Initiative (J.E.D.I.))